NHẬN DẠNG SỐ CONTAINER SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AI

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG: CÔNG TY CỔ PHẦN BIỂN BẠC

TẦNG 2 TÒA NHÀ AN PHÚ, 24 HOÀNG QUỐC VIỆT, CẦU GIẤY, HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI - 04 3791 3858 - 090 172 3399

Số container Số kiểm tra Tọa độ (xywh) Confidence