NHẬN DẠNG SỐ CONTAINER SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AI

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ - 0942 965 235 - 090 172 3399

Số container Kích cỡ Số kiểm tra Tọa độ (xywh) Confidence